Retouren en reclamaties

6 Retouren:

6.1

Lukawebshop wil graag dat je blij bent met de bestelde goederen. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn, dan mag de bestelling binnen acht dagen retour gestuurd worden. Je dient ons hiervan binnen drie dagen schriftelijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@lukawebshop.nl . In de mail geef je je ordernummer door en het artikel waar het om gaat. (merk, artikel, maat, kleur) Dan ontvangt je van ons een retourformulier en een retournummer. Het formulier voeg je bij de retourzending en het retournummer zet je op de buitenkant van de verpakking.

 

6.2

Je dient wel met het onderstaande rekening te houden:

 - het product dat u terugstuurt moet in nieuwe ongebruikte/ongedragen staat zijn.

 - Het moet in originele verpakking, zitten met de labels er nog aan.

 - Het product mag niet gewassen zijn.

 - Het product mag niet beschadigd zijn.

 - De klant mag niet getracht hebben de schade zelf te herstellen.

 

7.6

De koper is zelf verantwoordelijk voor de retourgezonden spullen. Lukawebshop adviseert dan ook om pakketten verzekerd te versturen via TNT post. Pas nadat de artikelen in goede orde door ons zijn ontvangen, betalen wij het aankoopbedrag terug (minus de verzendkosten van 5,95 euro)

7.7

De retourzending zal na correcte ontvangst worden bevestigd middels een e-mail. En we zullen de bank of de creditcard maatschappij opdracht geven het bedrag aan jou terug te storten. Lukawebshop streeft ernaar de betalingen binnen 3 dagen na ontvangst van de retouren uit te voeren. Maar kan dit binnen dertig dagen wettelijk doen.

7.8.

Bestellingen boven de 200 euro verzenden wij gratis. Echter, wanneer je (een deel van) de bestelling retour stuurt, zijn de kosten daarvan voor jou. Tevens houden wij 5,95 in op het terug te storten bedrag. Verzendingen zijn dus alleen kosteloos wanneer er daadwerkelijk een koop gesloten wordt.

 

7: Klachten:

7.1

Lukawebshop doet er alles aan om een kwalitatief goed artikel te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een keer iets niet aan je verwachtingen voldoet. 

7.2

Eventuele gebreken aan de levering dienen binnen twee dagen na ontvangst per e-mail aan Lukawebshop gemeld te worden. Het e-mailadres is lukawebshop.nl. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of een beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen twee dagen na ontvangst een melding van is gedaan, kunnen niet worden geaccepteerd.

 

7.3

Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Lukawebshop de gelegenheid om het artikel te vervangen voor een nieuw artikel. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Lukawebshop overgaan tot het terugbetalen van het aankoopbedrag.

 

7.4

Het retouradres is: Luka Fraza, Wagenmakersplein 1a, 1211 SB Hilversum.

 

7.5

Sieraden en ondergoed worden om hygienische redenen niet retour genomen.

 

7.6

De koper is zelf verantwoordelijk voor de retourgezonden spullen. Lukawebshop adviseert dan ook om pakketten verzekerd te versturen via TNT post. Pas nadat de artikelen in goede orde door ons zijn ontvangen, betalen wij het aankoopbedrag terug (minus de verzendkosten van 5,95 euro)

 

7.7

De retourzending zal na correcte ontvangst worden bevestigd middels een e-mail. En we zullen de bank of de creditcard maatschappij opdracht geven het bedrag aan jou terug te storten. Lukawebshop streeft ernaar de betalingen binnen 3 dagen na ontvangst van de retouren uit te voeren. Maar kan dit binnen dertig dagen wettelijk doen.

7.8.

Bestellingen boven de 200 euro verzenden wij gratis. Echter, wanneer  (een deel van) de bestelling door u retour gestuurd wordt, zijn de kosten daarvan voor de koper. Tevens houden wij 5,95 in op het terug te storten bedrag. Verzendingen zijn dus alleen kosteloos wanneer er daadwerkelijk een koop gesloten wordt.

 

 

8 Aansprakelijkheid:

 

8.1

Iedere aansprakelijkheid van Lukawebshop en van het personeel en de producten van Lukawebshop voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook is Lukawebshop niet aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

8.2

Iedere aansprakelijkheid van Lukawebshop jegens de koper is in elk geval beperkt tot ten hoogste het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

 

8.3

Lukawebshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van bij haar aangeschafte producten.

 

8.4

Voor misverstaan, verminkingen en voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Lukawebshop en de klant, dan wel tussen Lukawebshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Lukawebshop, is Lukawebshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lukawebshop.