Algemene voorwaarden:

 

 

 

1 Voorwaarden:

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Lukawebshop. Lukawebshop is gevestigd aan het Wagenmakersplein 1a, 1211 SB, te Hilversum. Telefoon: 035-6283555. E-mail: info@lukawebshop.nl. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel Gooiland, nr 32067271, BTW nummer: 176683367B01

 

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan- en verkoopovereenkomsten aangegaan door Lukawebshop en haar klanten op de webshop Lukawebshop. Door het vakje ik ga akkoord met de algemene voorwaarden aan te vinken na het plaatsen van uw online bestelling, gaat u akkoord met de inhoud en de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden.

 

 

 

2.Aanbiedingen/overeenkomsten:

 

2.1 Alle aanbiedingen van Lukawebshop zijn vrijblijvend en Lukawebshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

 

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door Lukawebshop. Lukawebshop is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lukawebshop dit binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

 

2.3 Lukawebshop kan niet aan aanbiedingen gehouden worden waarvan men logischerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving gaat.

 

2.4Dekleuren op de foto's van de webshop kunnen soms iets afwijkend zijn van de werkelijkheid. Wij doen er echter alles aan om de kleuren van de aangeboden artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. 

 

3.Prijzen:

 

3.1De vermelde prijzen op de webshop zijn in euros en inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten binnen Nederland bedragen 5,95 per zending.

 

3.2Lukawebshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de webshop te veranderen. Verandering in prijzen zijn niet meer van invloed op een reeds gesloten koopovereenkomst zoals bevestigd door Lukawebshop per e-mail.

  

4.Betalingen:

 

4.1Betalingen geschieden altijd geheel vooraf, door middel van iDeal of creditcard. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een bevestiging van de bestelling per e-mail, met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten van de bestelling (inclusief verzendkosten en BTW).

 

4.2Door gebruik te maken van een pinpas of creditcard bij betaling bevestigd u dat de gebruikte pas van u is. Lukawebshop is niet aansprakelijk voor misbruik van deze pas en voor misbruik van deze gegevens door derden.

 

4.3Alle creditcard houders zijn onderworpen aan controles en validatie toestemming van de creditcardmaatschappij. Indien de uitgevende instelling van uw betaalkaart weigert een betaling aan Lukawebshop toe te staan, stellen wij de levering uit en nemen contact met u op.

 

4.4 Creditcard gegevens worden verwerkt door middel van een SSL (beveiligde socket layer)-verbinding. Lukawebshop is niet aansprakelijk voor enig misbruik van de gegevens door derden.

 

 

 

5.Leveringen

 

5.1 Lukawebshop streeft ernaar alle aankopen binnen twee werkdagen na bevestiging te leveren. Lukawebshop is niet aansprakelijk wanneer een levering plaatsvindt op een later tijdstip. Lukawebshop heeft het recht om tot 30 dagen na de bestelling te leveren, zonder in gebreke gesteld te worden door de klant. Na dertig dagen kan de klant de koop kosteloos ontbinden. De klant ontvangt dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk dertig dagen na ontbinding, het betaalde bedrag terug.

 

5.2Leveringen worden verzekerd verstuurd per TNT koerier. Alle pakketten zijn verzekerd door Luka webshop tot het moment dat zij zijn afgeleverd op uw adres. Het risico van het pakket gaat van het moment van aflevering op de afnemer over.

 

5.3Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering van uw bestelling, zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

 

 

 

6Retouren:

 

6.1Lukawebshop wil graag dat u blij bent met de bestelde goederen. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn, dan mag de bestelling altijd binnen acht retour gestuurd worden. U dient ons hiervan eerst binnen drie dagen schriftelijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@lukawebshop.nl . In de mail geeft u uw ordernummer door en het artikel waar het om gaat. (merk, artikel, maat, kleur) Dan ontvangt u van ons een retourformulier en een retournummer. Het formulier voegt u bij de retourzending en het retournummer zet u op de buitenkant van de verpakking.

 

 

 

6.2U dient wel met het onderstaande rekening te houden:

 

- het product dat u terugstuurt moet in nieuwe ongebruikte/ongedragen staat zijn.

 

- Het moet in originele verpakking, zitten met de labels er nog aan.

 

- Het product mag niet gewassen zijn.

 

- Het product mag niet beschadigd zijn.

 

- De klant mag niet getracht hebben de schade zelf te herstellen.

 

7:Klachten:

 

7.1Lukawebshop doet er alles aan om een kwalitatief goed artikel te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een keer iets niet aan uw verwachtingen voldoet.

 

7.2Eventuele gebreken aan de levering dienen binnen twee dagen na ontvangst per e-mail aan Lukawebshop gemeld te worden. Het e-mailadres is lukawebshop.nl. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of een beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen twee dagen na ontvangst een melding van is gedaan, kunnen niet worden geaccepteerd.

 

7.3Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Lukawebshop de gelegenheid om het artikel te vervangen voor een nieuw artikel. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Lukawebshop overgaan tot het terugbetalen van het aankoopbedrag.

 

7.4Het retouradres is: Luka Fraza, Wagenmakersplein 1a, 1211 SB Hilversum.

 

7.5Sieraden en ondergoed worden om hygienische redenen niet retour genomen.

 

7.6De koper is zelf verantwoordelijk voor de retourgezonden spullen. Lukawebshop adviseert dan ook om pakketten verzekerd te versturen via TNT post. Pas nadat de artikelen in goede orde door ons zijn ontvangen, betalen wij het aankoopbedrag terug (minus de verzendkosten van 5,95 euro)

 

7.7De retourzending zal na correcte ontvangst worden bevestigd middels een e-mail. En we zullen de bank of de creditcard maatschappij opdracht geven het bedrag aan u terug te storten. Lukawebshop streeft ernaar de betalingen binnen 3 dagen na ontvangst van de retouren uit te voeren. Maar kan dit binnen dertig dagen wettelijk doen. 

 

7.8. Bestellingen boven de 200 euro verzenden wij gratis. Echter, wanneer  (een deel van) de bestelling door u retour gestuurd wordt, zijn de kosten daarvan voor u. Tevens houden wij 5,95 in op het terug te storten bedrag. Verzendingen zijn dus alleen kosteloos wanneer er daadwerkelijk een koop gesloten wordt.

 

 

8 Aansprakelijkheid:

 

8.1Iedere aansprakelijkheid van Lukawebshop en van het personeel en de producten van Lukawebshop voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook is Lukawebshop niet aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

8.2Iedere aansprakelijkheid van Lukawebshop jegens de koper is in elk geval beperkt tot ten hoogste het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

 

8.3Lukawebshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van bij haar aangeschafte producten.

 

8.4 voor misverstaan, verminkingen en voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Lukawebshop en de klant, dan wel tussen Lukawebshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Lukawebshop, is Lukawebshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lukawebshop.

 

 

 

9Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

 

9.1Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

9.2Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

10Garantie:

 

De garantie van de artikelen die de klant bij Lukawebshop heeft gekocht, valt altijd binnen het seizoen waarin de aankoop is gedaan. Voor het zomerseizoen geldt dat van december tot en met juli. Voor het winterseizoen geldt dat van juli tot en met december. Daarom kan er op artikelen die in de uitverkoop periode gekocht worden, geen garantie worden gegeven.

 

 

 

11Persoonsgegens en Privacy:

 

11.1Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

11.2U dient ervoor zorg te dragen dat uw gegevens (adres, e-mail en bankgegevens) juist en volledig zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webshop.

Privacyverklaring 25 mei 2018


Je privacy is voor ons erg belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd discreet gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met onze webwinkel doen met jouw informatie. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met info@lukawebshop.nl.


Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Nieuwsbrief en contactformulier 
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen of aanpassen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Wij gebruiken Mailchimp als marketingautomatiseringsplatform. Ook zij nemen jouw privacy uiterst serieus. Hun verklaring kan je teruglezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/ Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

Je account
Je kunt er voor kiezen een account aan te maken, zodat je de volgende keren sneller je bestelling kan plaatsen. Dit hoeft echter niet Met dit account  kan je inloggen met je gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.


Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Wij werken samen met transportbedrijf fietskoeriers.nl en post.nl. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou te kunnen leveren wat je hebt gekocht.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

 

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)